Trường tiểu học Đồng Sơn

Địa chỉ: xã Đồng Sơn – TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: (0240) 853536

       Trường Tiểu học Đồng Sơn là một trường miền núi của xã Đồng Sơn thuộc thành phố Bắc Giang. Trường được tách ra từ trường PTCS Đồng Sơn năm 1994. Tháng 1 năm 2006, trường TH Đồng Sơn được công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

       Từ năm 2000 đến nay, trường liên tục được công nhận tập thể lao động tiên tiến và  tập thể lao động xuất sắc. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể luôn đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

       Năm 2014, nhà trường được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT mức độ 2 và tháng 1 năm 2015  được Sở Giáo dục công nhận  đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.  Từ năm 2012 đến nay,  ba năm liền nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.

       Về đội ngũ giáo viên: 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó trình độ trên chuẩn là 90,3%.  2 đ/c có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 2 đ/c đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị.

       Về chất lượng học sinh: Từ năm học 2012-2013 đến nay, trường TH Đồng Sơn là 1 trong tổng số 15 trường Tiểu học trong toàn tỉnh đang thực hiện thí điểm mô hình trường học mới VNEN.

       Năm học 2018-2019, toàn trường có 817 học sinh,  100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 hoàn thành chương trình lớp học, 100% học lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Cuối năm có 80% học sinh được khen thưởng.

      Về cơ sở vật chất: Trường có 4 điểm trường, trong đó có 3 điểm trường lẻ. các điểm trường lẻ nằm ở các thôn: Đồng Quan, Tân Mỹ, Phấn Sơn. Cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ cho 100% học sinh được học 2 buổi/ ngày .

Nhà trường