Xã Đồng Sơn là một xã miền núi của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc giang. Trường Tiểu học Đồng Sơn được tách ra từ trường PTCS Đồng Sơn từ năm học 1987 – 1988. Do diện tích của xã trải dài nên ngoài điểm trường chính, nhà trường còn có 3 điểm trường lẻ được đặt tại 3 thôn, thôn Đồng Quan, thôn Tân Mĩ và thôn Phấn Sơn. Trong những ngày đầu mới thành lập, nhà trường gặp rất nhiều khó khăn: cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, các điểm trường cách xa nhau, đường xá đi lại khó khăn, đời sống của cán bộ giáo viên chưa cao…. Đến nay, đ¬ược sự quan tâm của Đảng - Chính quyền địa ph¬ương, trư¬ờng đã có đủ các phòng học, tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng chiếm trên 50%, trang thiết bị được tăng cường bổ sung mua sắm đảm bảo đủ cho nhu cầu dạy và học. Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Nhà tr¬ường luôn huy động đ¬ược 100% học sinh trong độ tuổi tới tr¬ường. Thực hiện hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, hiệu quả giáo dục đào tạo sau 5 năm Đạt tỷ lệ gần 100%. Chất l¬ượng giáo dục của tr¬ường từng b¬ước đ¬ược nâng lên. Số học sinh giỏi các cấp và giáo viên dạy giỏi những năm gần đây cao hơn. Những điều kiện nâng cao chất l¬ượng giáo dục đ¬ược đầu t¬ư cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Nhà trư¬ờng nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Công đoàn, Đoàn - Đội nhiều năm đ¬ược công nhận danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, được nhận nhiều giấy khen của các cấp. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” và “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt”, tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường đã vượt lên trên khó khăn nhiều mặt của địa phương, nâng cao tinh thần vượt khó, kiên trì và bền bỉ để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm học 2012 – 2013, nhà trường vinh dự là một trong 16 trường của thành phố thực hiện dự án Mô hình trường học mới VNEN. So với những ngày đầu mới thực hiện dự án, nhà trường gặp không ít khó khăn như: khó khăn về phương pháp giảng dạy, khó khăn về các hoạt động của học sinh, nhất là các hoạt động của hội đồng tự quản, khó khăn về các sử dụng và vận dụng các công cụ trong lớp học, khó khăn về tài liệu,.... Bên cạnh đó nhiều phụ huynh chưa hiểu, chưa quan tâm và chưa ủng hộ nhà trường thực hiện giảng dạy theo mô hình này. Trước những khó khăn đó, Ban giám hiệu nhà trường luôn trăn trở, suy nghĩ “Làm thế nào và bằng cách nào để thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới vì mô hình trường học mới coi trọng quá trình dạy học lấy học sinh làm trung tâm, coi trọng cách học và việc tự học của học sinh. Học sinh có thể học cá nhân, trao đổi, thảo luận trong nhóm chủ động lĩnh hội kiến thức. Giáo viênkhông phải là người truyền thụ kiến thức đơn thuần mà là người tổ chức, theo dõi, giúp đỡ và hướng dẫn các em trong quá trình khám phá, lĩnh hội kiến thức mới ”. Qua chương trình tập huấn về mô hình trường học mới cho CBGV, sự thể hiện vai trò là nòng cốt chuyên môn với tinh thần quyết tâm cao của Ban giám hiệu, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ giáo viên trong nhà trường, mà việc áp dụng mô hình dần có hiệu quả như: các lớp thành lập được Hội đồng tự quản; các ban học sinh như Ban học tập, Ban văn nghệ, Ban sức khỏe, Ban thư viện,...; hướng đẫn học sinh cách thức thảo luận nhóm để tất cả các thành viên đều được nêu ý kiến của mình, phát huy vai trò của mỗi thành viên trong lớp,...Bên cạnh đó, nhà trường còn khuyến khích học sinh tự đề cử và giới thiệu các bạn học sinh có năng lực để bầu vào Hội đồng tự quản cấp trường. Nhờ đó, rèn được tính tự giác, tự quản, tự học, tự đánh giá, tự trọng và tự tin của học sinh. Đồng thời, cuối năm học đó nhà trường cũng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh về mô hình trường học mới để các thầy cô, các bậc phụ huynh và tất cả học sinh thầy được đây là mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại, phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện và đặc điểm của giáo dục nước ta. Sau 3 năm thực hiện Dự án mô hình trường học mới VNEN, đến nay, giáo viên và học sinh đã quen thuộc với môi trường học tập này. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các em phát huy tính độc lập, chủ động tiếp thu kiến thức và hiểu sâu sắc các kiến thức trong bài học; rèn luyện cho các em được nhiều kỹ năng sống, kỹ năng tập thể trong cách hoạt động học theo nhóm. Môi trường học thoải mái, các em rất hào hứng tham gia các bài học. Có như vậy thì mô hình trường học mới VNEN mới có thể trở thành mô hình trường học tương lai ở nước ta. Tin từ Nhà trường