Thursday, 26/11/2020 - 13:24|
Trường Tiểu học Đồng Sơn kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Ảnh Đại hội Liên đội Trường TH Đồng Sơn. Năm học 2018-2019.

Xếp hạng: (0 Xếp hạng)