Saturday, 26/09/2020 - 19:45|
Trường Tiểu học Đồng Sơn kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Ảnh Lễ khai giảng năm học: 2018-2019