Tuesday, 24/05/2022 - 10:51|
Trường Tiểu học Đồng Sơn kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Ảnh trung thu năm học: 2018-2019