Wednesday, 03/06/2020 - 17:50|
Trường Tiểu học Đồng Sơn kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

Ảnh trung thu năm học: 2018-2019